Abiturient tähendab õpiabi!

Koolilehe Kirjatark toimetus pöördus 2.a ja 2.b klassi õpilaste poole, et nad paneksid kirja, kuidas nemad saavad aru järgmistest koolielus kasutatavastest sõnadest: pedagoog, abiturient, direktor, vahetund, klassijuhataja, koolitus ja arenguvestlus. Lisaks mõistetele pidid lapsed joonistama SUPERÕPETAJA pildi.

Teaduspäev

2. aprillil olid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste tunnid sisustatud teaduslikult. Tunde viisid läbi nii meie enda kooli õpilased, vilistlased kui ka erinevad teadlased. Väike ülevaade töötubadest, kus koolilehe Kirjatark toimetuse liikmed osalesid.

Eksperiment: Päkapikk hiilis

Kirjatarga toimetus korraldas nigulapäeval õpetajatele väikese vimka. Nende tundi hiilis nimelt üks pisike päkapikk, kellel oli väike üllatus varuks.  Päkapikul oli kaasas fotograafist saatja ning klassides istusid luurepäkapikud, et õpetajate reaktsiooni jälgida.